Strona główna

A A A drukuj


Serdecznie witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonej przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
 w Szczecinie

70-482 Szczecin
al. Wojska Polskiego 80/82

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.szczecin.pl
internet: www.krwiodawstwo.szczecin.pl
Biuletyn informacji publicznej: www.bip.krwiodawstwo.szczecin.pl


telefon - centrala 91 42 43 600

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 29.05.2017    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz