Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
Biuletyn informacji publlicznej

Dostawa odczynników monoklonalnych i surowic, zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji. na okres 12 miesięcy.

Drukuj
Status: Zakończony
Data publikacji: 01-12-2010

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej Powyżej 14 000 EURO


Ogloszonego: BZP nr 390920-2010 z dnia 01.12.2010 pod pozycją: 12/2010

Zakres Przetargu: Dostawa odczynników monoklonalnych i surowic, zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji. na okres 12 miesięcy.

CPV: 33.69.61.00-6, 33.69.62.00-7
Miejsece relizacji:
Termin realizacji (pożądany): 09.12.2011
Wadium: 0
Termin związania z ofertą: 1291200738

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 100%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenieBrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Zbigniew Szałkiewicze-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 14.01.2011 r. o godzinie 09:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.01.2011 r. o godzinie 10:00 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Zbigniew Szałkiewicz

Cena specyfikacji: Brak

« powrót
Dokument z dnia: 12.01.2020
Autor modyfikacji: SSI
Ostatnia modyfikacja: 12.01.2020
Publikacja dnia: 12.01.2020
Opublikowane przez: SSI

Kontakt

Adres RCKiK w Szczecinie:
al. Wojska Polskiego 80/82
70-482 Szczecin

91 42 43 600 (sekretariat)
sekretariat@krwiodawstwo.szczecin.pl
www.krwiodawstwo.szczecin.pl
Rejestracja Szczecin:
Poniedziałek - piątek 7:15 - 13:15
Wyznaczone piątki 7:15 - 16:00
Wyznaczone soboty 7:15 - 12:00

91 422 34 35 (rejestracja)
Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Templates
Value [XML]
Templates
Value
SQLs
69
Requests
1
Messages
24
Lang.
48
Displayed
13
Time
0.110 sec
Memory
2.08 MB