Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Poniżej 134 000 Euro


Ogloszonego: BZP nr 61302-2015 z dnia 19.03.2015 pod pozycją: 7/2015

Zakres Przetargu: zakup i dostawę, instalację i podłączenie fabrycznie nowego serwera rok produkcji 2015 r. do istniejącego w RCKiK w Szczecinie systemu Banku Krwi autorstwa Asseco Poland S.A.

CPV: 48820000-2
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin
Termin realizacji (pożądany): kwiecień 2015
Wadium: Brak

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 100%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenieBrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Zbigniew szałkiewicze-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 27.03.2015 r. o godzinie 09:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.03.2015 r. o godzinie 10:00 pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Zbigniew szałkiewicz

Cena specyfikacji: Brak

Załączniki:

1. ogloszenie_wynikow_przetargu_7_2015
2. Zalaczniki_do_siwz
3. siwz_7_2015_serwer

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz