Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Zapytanie ofertowe

o wartości szacunkowej Poniżej 30 000 Euro


Ogloszonego: strona internetowa RCKiK nr 4/2016 z dnia 29.09.2016 pod pozycją:

Zakres Przetargu: Dostawa filtrów do usuwania leukocytów z koncentratu krwinek czerwonych ub krwi pełnej konserwowanej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie

Termin realizacji (pożądany): 10.2016, 02.2017, 04.2017, 09.2017
Wadium: Nie wymagane
Termin związania z ofertą: 30 dni

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 100%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenieBrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Magdalena Maliszewskae-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 05.10.2016 r. r. o godzinie 12:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia -- r. o godzinie -- pok. nr 1

Osoba do kontaktów: Magdalena Maliszewska

Cena specyfikacji: Brak

Załączniki:

1. ogloszenie_wynikow_postepowania
2. 20161003_odpowiedzi_na_pytania_filtry
3. filtry do usuwania leukocytow RCKiK

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz