Przetargi

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Zapytanie ofertowe

o wartości szacunkowej Poniżej


Ogloszonego: Strona internetowa RCKiK w Szczecinie nr z dnia 10.11.2016 pod pozycją: 6/2016

Zakres Przetargu: DOSTAWA INKUBATORA I WYTRZĄSARKI DO PRZECHOWYWANIA KONCENTRATU KRWINEK PŁYTKOWYCH

Opis warunków udziału w przetargu:

Zgodnie z zapisem - zapytanie ofertoweCPV:
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin
Termin realizacji (pożądany): 40 dni od daty podpisania umowy
Wadium: Brak
Termin związania z ofertą: 30 dni

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 100%

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenieBrak można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Magdalena Maliszewskae-mail: rckikszn@radunix.com.pl tel. 091 424 36 00 w godzinach 08:00-12:00

Osoba do kontaktów: Magdalena Maliszewska

Cena specyfikacji: Brak

Załączniki:

1. ogloszenie_wynikow_ inkubator_i_ wytrzasarka
2. INKUBATOR pytanie
3. zapytanie_ofertowe_wytrzasarka_inkubator

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz